În Clasa Pregătitoare

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.


Înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

PERIOADA: 11 Aprilie – 10 Mai 2022

Luni-Joi – 8:00 – 18:00
Vineri – 8:00 – 17:00

Lista elevilor admişi în Clasa Pregătitoare în anul şcolar 2022-2023, după prima etapă de înscrieri.

Informare plan de şcolarizare Clasa Pregătitoare în anul şcolar 2022-2023

Oferta educaţională în anul şcolar 2022-2023

Informare plan de şcolarizare clasa pregătitoare 2022-2023

Odinul nr 3445 din 17.03.2022 și Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Calendarul înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE_2022-2023

Decizie înscriere în clasa pregătitoare

Procedura înscriere clasa pregătitoare

Criterii specifice de departajare

Informatii-parinti-2022

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Anunț program înscrieri

PROGRAM DE LUCRU


prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021, a doua etapă: 24 – 31 mai 2021

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE – 29 martie  – 28 aprilie 2021

 • Completarea de către părinți, online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte;
 • Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale);
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii.

Actele necesare pentru înscriere:

 • certificat de naștere copil – fotocopie, cât şi original;
 • carte de identitate părinți – fotocopie, cât şi original;
 • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă este cazul;
 • adeverință CJRAE dacă este cazul.

Înscrierea în învățământul primar, clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, se face în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021art 5-(1).
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie-31 decembrie 2021, pot înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare art. 6-(1).
Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.
Înscrierea în clasa pregătitoare – care face parte din învățământul obligatoriu – este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data 31 august 2021 inclusiv. Toți copiii ai căror părinți cer înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înscriși la școala respectivă. Pe locurile rămase libere se înscriu copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare cu recomandarea de la grădinița pe care a frecventat-o copilul (Anexa nr. 1 la Metodologie).
În cazul acestor copii, care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, înscrierea la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
În cazul copiilor în care evaluarea “arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, părinții “vor fi consiliați în vederea copiilor la grădiniță, în grupa mare”, a stabilit Ministerul Educației.
În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Cerere de înscriere online
Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Alte informații relevante:

Cerere părinte – evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului 2021;

Criterii generale de departajare;

Criterii specifice de departajare privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022.

Ministerul Educaţiei și Cercetării pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2021-2022, a copiilor în clasa pregătitoare.