Scurt Istoric

Liceul nostru este o unitate de învăţământ preuniversitar cu predare în limba română, filiera vocaţională, profil teologie greco-catolică, având în structura sa ciclurile de învățământ preşcolar, primar, gimnazial și liceal. Activitatea instructiv educativă se desfășoară în două locații, Piaţa 1848, nr.3 respectiv Bulevardul Republicii, nr. 8 Blaj (AB).

Şcolile Blajului sunt cele mai vechi şcoli sistematice de un grad mai înalt cu limba de predare română, deschise în anul 1754 de către episcopul Petru Pavel Aron, iar printre acestea se numără şi Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfantul Vasile cel  Mare”. În secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, liceul de la Blaj se numea Gimnaziul Superior, începând cu anul 1920 Gimnaziul Superior primeşte titulatura de Liceul „Sfântul Vasile cel Mare”, după numele ordinului călugăresc căruia îi aparţineau călugării profesori. Aici au împărţit daruri din fântâna învăţăturii Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu, George Bariţiu, Aron Pumnul, Ion Rusu, Ion Micu Moldovan, Augustin Bunea, Alexiu Viciu, Ioan Negruţiu etc. Interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma de către autorităţile comuniste în octombrie 1948 a însemnat o grea lovitură pentru Blaj, deoarece întreaga elită intelectuală  a fost arestată şi dispersată, iar școala noastră desființată.

Ca o punte de legătură cu realizările culturale din trecut, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sântul Vasile cel Mare” îşi reia activitatea la 1 septembrie 1998 în aceeaşi clădire cu clase de învățământ liceal, în anul şcolar 2006-2007 se inițiază ciclul gimnazial, în  anul școlar 2007-2008 a fuzionat cu Școala Surâsul Copiilor, instituție particulară acreditată cu clasele I-IV și în 2014 cu grădinița cu același nume. Întregul parcurs didactic este centrat pe cei 377 de preșcolari și elevi, organizați în 17 formațiuni de studiu, coordonați cu pasiune de un corp profesoral compus din 25 cadre didactice cu performanțe profesionale, alături de alți parteneri educaționali şi se doreşte a redeveni un spaţiu al elitelor intelectuale, componenta actuală urmând principiile calităţii în educaţie şi al formării umane şi profesionale de înaltă ţinută.

Director,

Angela Moșneag