In Clasa Pregatitoare 2021

prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021, a doua etapă: 24 – 31 mai 2021

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE – 29 martie  – 28 aprilie 2021

  • Completarea de către părinți, online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte;
  • Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale);
  • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii.

Actele necesare pentru înscriere:

  • certificat de naștere copil – fotocopie, cât şi original;
  • carte de identitate părinți – fotocopie, cât şi original;
  • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă este cazul;
  • adeverință CJRAE dacă este cazul.

Înscrierea în învățământul primar, clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, se face în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021art 5-(1).
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie-31 decembrie 2021, pot înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare art. 6-(1).
Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.
Înscrierea în clasa pregătitoare – care face parte din învățământul obligatoriu – este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data 31 august 2021 inclusiv. Toți copiii ai căror părinți cer înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înscriși la școala respectivă. Pe locurile rămase libere se înscriu copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare cu recomandarea de la grădinița pe care a frecventat-o copilul (Anexa nr. 1 la Metodologie).
În cazul acestor copii, care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, înscrierea la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
În cazul copiilor în care evaluarea “arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, părinții “vor fi consiliați în vederea copiilor la grădiniță, în grupa mare”, a stabilit Ministerul Educației.
În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Cerere de înscriere online
Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Alte informații relevante:

Cerere părinte – evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului 2021;

Criterii generale de departajare;

Criterii specifice de departajare privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022.

Ministerul Educaţiei și Cercetării pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2021-2022, a copiilor în clasa pregătitoare.